den dětí

Posted by Admin

Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1. června. U příležitosti dne dětí jsou připraveny různé společenské akce. Oslavu dne dětí navrhla v roce 1940 Mezinárodní demokratická federace žen, Mezinárodní odborové sdružení učitelů a světová federace demokratické mládeže. Mezinárodní den dětí se poprvé slavil 1. června 1950 ve více než 50 zemích celeého světa.
Také náš sportovní klub od svého založení pořádá pro děti každým rokem zábavné odpoledne, které si získalo mnoho příznivců nejen v řadách našich dětí.